home
Denne side

Indeholder links

Services@kfh.dk

webmail webmail
GPS GPS

Other links@kfh.dk

Fri software En lille beskrivelse af fri software
Fortune Maskiner Information om mine maskiner
Icinga Server and service status (Requires login)
phpldapadmin User administration (Requires login)
upsstat Status på UPS
upsset Konfiguration af UPS (Requires login)

Dead/obsolete links@kfh.dk

Nagios Server and service status (Requires login)
News Nyheder fra kfh.dk
Statistics Server statistics
Usermanager Usermanager (Requires login)
Edit file File-editor (Requires login)
phpmyadmin MySQL administration (Requires login)
ldapnavigator LDAP administration (Requires login)
ldapexplorer LDAP administration (Requires login)

Linux distributioner

Debian Slackware Mandrake Progeny

Software mm. (workstation)

Linux kernen Selve Linuxkernen
GNU Div. standard programmer til Linux
XFree86 Den grafiske driver
Staroffice SUN's kontorpakke
OpenOffice Den nye version af staroffice
Netscape Netscape webbrowser
Mozilla Den nye version af netscape
KDE Grafisk brugerflade
koffice Kontorpakke til KDE
freshmeat Al mulig software
Sourceforge Al mulig software
slashdot Nyheder mm.

Serversoftware

Apache Webserver
WN Webserver
mySQL SQLserver
pgSQL SQLserver
PHP Pre HTML Parser (dynamiske hjemmesider)
Squid Proxyserver
openldap LDAP server
exim Mail Transfer Agent
mrtg perl CGI-script sprog
openssh Secure shell
wu-ftp FTP server
pro-ftp FTP server
bind Name server

Systemtools

logcheck Logfils analyzer
Tripwire Rootkit analyzer (broken)
strace System tracer
lsof List open files
iptables Packetfilter
nmap Portscanner
queso tcpdump Sniffer (broken)
ngrep Sniffer
ntop wget Hent hel website

Sikkerhed (info)

RedHat 6.0 Security book
SecurityFocus
SecurityPortal
Attrion
Linux Security

LUG'er

Sslug Alslug Alssund

Valid HTML 4.01! Valid CSS!